Bên dưới là những quyển mình đánh giá là hay nhất. Mình sẽ tóm tắt dần, trừ sách fiction/sách đã có bản tiếng Việt.

Sách tóm tắt gần đây

 • All
 • Bias
 • Biography
 • Biology
 • Business
 • Classics
 • Creativity
 • Design
 • Dystopia
 • Education
 • Fiction
 • Game Design
 • Great Books
 • History
 • Holocaust
 • Innovation
 • Language
 • Learning
 • Memoir
 • Mindset
 • Neuroscience
 • Nutrition
 • Parenting
 • Philosophy
 • Productivity
 • Psychology
 • Reading
 • Self-Help
 • UI/UX
 • Well-being