Daron Acemoglu is the Killian Professor of Economics at MIT. In 2005 he received the John Bates Clark Medal awarded to economists under forty judged to have made the most significant contribution to economic thought and knowledge.

James A. Robinson, a political scientist and an economist, is the David Florence Professor of Government at Harvard University. A world-renowned expert on Latin America and Africa, he is currently conducting research in the Democratic Republic of the Congo, Sierra Leone, Haiti and in Colombia where he has taught for many years during the summer at the University of the Andes in Bogotá.

Tại sao một số quốc gia giàu có (và ngày càng giàu hơn), số khác lại nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh triền miên?

Có phải do văn hoá, thời tiết, hay vị trí địa lý? Hoặc chính sách kinh tế sai lầm?

Với 15 năm nghiên cứu, Daron AcemogluJames Robinson đã đưa ra một giả thuyết hoàn toàn mới, tuy đơn giản, nhưng rất thuyết phục: tất cả đều không phải.

Vậy đâu là nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng và nghèo khó?

Bằng nhiều ví dụ trong xuyên suốt lịch sử phát triển của nhiều quốc gia, Daron AcemogluJames Robinson đã chỉ ra rằng:

Điểm khác biệt lớn nhất giữa quốc gia giàu có và nghèo đói là thể chế kinh tế và chính trị của mình: Inclusive vs. Extractive (bao hàm vs. bòn rút).

Một trong những ví dụ rõ nét nhất là Bắc Hàn và Nam Hàn. Sau Thế Chiến thứ II, Hàn Quốc được chia đôi ở vĩ tuyến 38, Bắc Hàn chịu ảnh hưởng của Sô-viết, Nam Hàn chịu ảnh hưởng của Mỹ. Sự khác biệt về thể chế kinh tế và chính trị của hai miền đã dẫn đến một hình ảnh hoàn toàn đối lập nhau về một quốc gia đã trở nên thịnh vượng và nghèo khó như thế nào.

Bắc Hàn và Nam Hàn về đêm
North vs. South Korea

Sách có rất nhiều câu chuyện về lịch sử/kinh tế/chính trị để thấy ảnh hưởng của Anh đến các thể chế khắp thế giới như thế nào, đặc biệt là các thuộc địa: Mỹ, Úc, Canada,…

  • Khởi nghĩa Pháp đã ảnh hưởng thế nào đến Châu Âu?
  • Các thuộc địa của Tây Ban Nha đã thay đổi ra sao sau khi bị chiếm đóng?
  • Làm thế nào Botswana  thay đổi định mệnh quốc gia, trong khi SomaliaAfghanistan vẫn đắm chìm trong chiến tranh, nghèo đói và lạc hậu?
  • Liệu Trung Quốc có thể tiếp tục phát triển như hiện nay nếu không thay đổi thể chế chính trị của mình?
Read more
The Gene: An Intimate History
Biology
The Third Chimpanzee
Biology
The Emperor of all Maladies
Biology
The Sixth Extinction
Biology