Universal Principles of Design

Dù là website, ứng dụng, trò chơi, hay marketing, chúng đều chia sẻ cùng một số nguyên tắc chung về thiết kế bên dưới. Đây là một quyển sách bỏ túi rất tiện để tham khảo cho tất cả designer.
Với 150 nguyên tắc chung về thiết kế, đây có thể xem là một cẩm nang về thiết kế. Sách được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu cùng với ví dụ minh hoạ rõ ràng để ứng dụng. Đây là một quyển sách bỏ túi không thể thiếu cho tất cả designer.