The 10 Basic Principles of Good Parenting

Phần lớn cha mẹ đều không gặp vấn đề gì khi nuôi nấng con cái dựa vào bản năng tự nhiên của mình. Tuy nhiên, liệu có khi nào bạn tự hỏi có cách nào dạy con tốt hơn không? Tâm lý học có tìm ra những nguyên tắc nuôi dạy tốt nhất hay không?

Mặc dù không có một công thức chung, vì mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau, mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, tất cả đều có ảnh hưởng đến quá trình nuôi dạy. Nhưng vẫn có những nguyên tắc cơ bản có thể áp dụng ở mọi lứa tuổi, giới tính, hoàn cảnh, xã hội, quốc gia,…