Laurie Sandos, Ph.D is the director of the Comparative Cognition Laboratory at Yale. She received her A.B. in Psychology and Biology from Harvard University in 1997 and her Ph.D. in Psychology from Harvard in 2003. She is an Associate Professor in the Department of Psychology.
The Science of Well-being

2018

Laurie Santos

Coursera

19 giờ

Trong khoá học được yêu thích nhất tại Yale University, GS. TS. Laurie Santos sẽ đưa ra các bài học thiết thực để sống “hạnh phúc” (well-being) hơn.

Khoá học cũng sẽ cho thấy những thứ chúng ta nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc: tiền bạc, công việc, tình yêu đích thực,… hoá ra không mang đến nhiều hạnh phúc như chúng ta hình dung.

Thông qua các nghiên cứu về well-being, khoá học cũng sẽ chỉ ra những hoạt động sẽ thật sự nâng cao well-being trong cuộc sống.

Đang tóm tắt

Mục Lục

Các Quan niệm sai lầm về Hạnh phúc

Những thứ chúng ta nghĩ sẽ mang đến hạnh phúc: tiền bạc, công việc, tình yêu đích thực, thân hình hoàn hảo, điểm số,… liệu có thực sự mang đến hạnh phúc không?

Tại sao Kỳ vọng của chúng ta không chính xác

Bốn đặc điểm của não khiến chúng ta luôn kỳ vọng sai về những thứ sẽ mang đến hạnh phúc.

Làm thế nào để khắc phục Kỳ vọng sai

Một số chiến thuật để khắc phục các kỳ vọng sai bên trên.

Những thứ thật sự mang lại Hạnh phúc

Những thứ thực sự mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Hoàn toàn miễn phí!

Áp dụng các chiến lược mang lại Hạnh phúc

Các thủ thuật để tạo nên thói quen tốt và áp dụng các chiến lược mang lại hạnh phúc.

Các Quan niệm sai lầm về Hạnh phúc

Đang cập nhật

Tại sao Kỳ vọng của chúng ta không chính xác

Đang cập nhật

Làm thế nào để khắc phục Kỳ vọng sai

Đang cập nhật

Những thứ thật sự mang lại Hạnh phúc

Đang cập nhật

Áp dụng các chiến lược mang lại Hạnh phúc

Đang cập nhật

Youtube

Bên dưới chỉ là giới thiệu nội dung 2 tuần đầu tiên (trong tổng số 5 tuần)

Savoring & Gratitude

Does it make us happier? Good Job? Money? True Love?

Well-being during COVID-19

Read more
Factfulness
Bias
Grit
Mindset
The Time Paradox
Psychology
Mindset
Mindset