Charles Robert Darwin was an English naturalist, geologist and biologist, best known for his contributions to the science of evolution. His proposition that all species of life have descended over time from common ancestors is now widely accepted, and considered a foundational concept in science. In a joint publication with Alfred Russel Wallace, he introduced his scientific theory that this branching pattern of evolution resulted from a process that he called natural selection, in which the struggle for existence has a similar effect to the artificial selection involved in selective breeding. Darwin has been described as one of the most influential figures in human history, and he was honored by burial in Westminster Abbey. 

Nguồn Gốc Các Loài là một trong các tác phẩm khoa học được nhiều người biết đến nhất, nhưng chắc ít người đọc toàn bộ. Mình cũng chưa từng đọc qua quyển này. Nhân dịp 2020 Reading Challenge nên đọc thử một quyển khó nhằn xem sao.

Nếu bạn nào chưa đọc thì nên đọc bản tiếng Việt, vì bản tiếng Anh hành văn rất khó hiểu: hành văn theo tiếng Anh cũ, câu cú rất dài, nhiều lúc đến 100 từ. Nên mặc dù sách nhắm tới cho độc giả bình dân, nhưng hoàn toàn không dễ nuốt.

Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể đọc Chương I-IV & Chương cuối cùng, tóm tắt các ý chính & tranh luận của giả thuyết Chọn lọc Tự nhiên.

Một số điểm lý thú

Quyển sách này là một công trình quan sát, nghiên cứu, thực nghiệm gần 30 năm, với đóng góp của gần 40 nhà khoa học tự nhiên lúc bấy giờ.

Do chưa có kiến thức về gien, nên các nhà khoa học lúc bấy giờ rất chật vật trong việc giải thích những hiện tượng mà một học sinh phổ thông ngày nay cũng có thể trả lời. Có thể thấy kiến thức của con người tiến bộ nhanh đến mức nào.

  • tại sao một đặc tính của nhiều đời trước lại xuất hiện trở lại?
  • tại sao một số đặc tính chỉ xuất hiện trên giống đực hoặc cái?
  • tại sao giao phối giữa các loài (species) khác nhau (vd: ngựa và lừa) lại không thể sinh con?

Kiến thức về khảo cổ và địa chất trong thời kỳ này còn thiếu rất nhiều thông tin về hoá thạch của các sinh vật qua từng thời kỳ.

Mặc dù vậy, chỉ với quan sát và suy luận, Darwin đã đưa ra một giả thuyết đáng kinh ngạc về Chọn lọc Tự nhiên (hay Sinh tồn của Cá thể Phù hợp nhất), tạo nền tảng cho khoa học tiến hoá hiện đại.

How Evolution works
Read more
The Molecule of More
Biology
The Third Chimpanzee
Biology
Sapiens
Biology
The Gene: An Intimate History
Biology