The Choice

Năm 1944, Edith Eger, một vũ công ba-lê tài năng mười sáu tuổi, bị đưa vào trại Auschwitz cùng với cha mẹ cô và chị của mình. Cha và mẹ cô bị đưa ngay vào phòng hơi ngạt khi vừa xuống tàu, cùng chung số phận với hơn 430,000 người Do Thái Hungary khác.
Edie và chị của mình, Madga đã cùng nhau sống sót qua nhiều trại tập trung khác nhau. Khi được giải phóng khỏi trại Gunskirchen năm 1945 bởi Lữ đoàn Bộ binh 71 Hoa Kỳ, cô và chị mình nằm dưới một đống xác, thậm chí không đủ sức để mở mắt khi nghe binh lính gọi tìm người sống sót.