David J. Peterson has a background in academic linguistics, having earned a bachelor’s degree in English and Linguistics from UC Berkeley in 2003, and a master’s degree in Linguistics from UC San Diego in 2005 (recipient of the 2016 Emerging Leader Award).

Có bao giờ bạn tự hỏi các ngôn ngữ Dothraki, High Valyrian trong phim Game of Thrones được tạo ra như thế nào không?

Trong quyển sách này, David sẽ hướng dẫn cách tạo ra các ngôn ngữ này (conlang, constructed language) từng bước một: từ âm thanh, từ vựng đến chữ viết.

Đồng thời, sách cũng giới thiệu nhiều thuật ngữ của ngôn ngữ học và cách ngôn ngữ tự nhiên hình thành, giúp bạn hiểu hơn về cấu trúc ngôn ngữ nói chung.

Valar morghūlis.

Valar dohaeris.

David Peterson

Dothraki.com

High Valyrian on Duolingo

Read more
The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Fiction
1984 by George Orwell
Dystopia
The Secret Garden_Frances Hodgson Burnett
Classics
Pride and Prejudice_Jane Austen
Classics