Night

Nếu tự truyện của Frankl là hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống, của Edie là hành trình hàn gắn lại vết thương, thì đây là hành trình đi qua địa ngục khủng khiếp nhất trên Trái Đất mà không ai có thể hình dung được.
Đây là một câu chuyện mà tất cả đều nên đọc, để thế hệ tương lai không bao giờ phải đối mặt với địa ngục này một lần nữa.