Carol S. Dweck, Ph.D graduated from Barnard College in 1967 and completed her Ph.D. in Psychology at Yale Unversity in 1972. She is best known for her work on motivation, achievement, and mindsets.

She currently holds the Lewis and Virginia Eaton Professor of Psychology at Stanford University position. She has also held posts at other prestigious universities including Columbia, Harvard, and the University of Illinois prior to joining Standford.

Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, TS. Carol S. Dweck đã đưa ra một lý thuyết rất đơn giản, nhưng mang tính đột phá: năng lực của cách tư duy.

Theo bà, những người có tư duy cố định (fixed mindset) – tin rằng khả năng của mỗi người là không thể thay đổi – sẽ không thể phát huy khả năng như những người có tư duy phát triển (growth mindset) – tin rằng ai cũng có khả năng có thể phát triển.

May mắn là ai cũng có thể thay đổi cách tư duy của mình từ cố định sang phát triển.

Vậy làm thế nào để giúp trẻ em nuôi dưỡng được tư duy phát triển?

Khen trẻ thông minh hay nỗ lực của chúng?

TED
Talks at Google
RSA Animated
Hai cách Tư duy

Hai cách Tư duy

Vậy nên khen trẻ như thế nào để bồi dưỡng tư duy phát triển?

  • Nên khen trẻ vì quy trình (chiến lược, nỗ lực, phương pháp, sự tập trung, lòng kiên trì…) bỏ ra để có được kết quả tốt.
  • KHÔNG nên khen trẻ vì chúng tài năng/thông minh. Bởi chúng khiến trẻ chỉ tập trung vào kết quả đạt được, dẫn đến việc né tránh các thách thức mới.
  • Nên học cách phê bình mang tính xây dựng (constructive criticism) khi trẻ mắc lỗi, để giúp chúng ngày càng làm tốt hơn, chứ không nhằm đánh giá khả năng của trẻ.
  • Đây chỉ là hai thái cực, mỗi người chúng ta đều có cách tư duy nằm giữa hai thái cực này.
Read more
The Science of Well-being
Psychology
Becoming Brilliant
Education
Flow
Game Design
The Time Paradox
Psychology