Eyewitness Auschwitz

Filip Müller (1922 – 2013) là một trong những người bị đưa đến Auschwitz sớm nhất, tháng Tư 1942.
Ông là một nhân chứng hiếm hoi bởi chỉ khoảng 20 Sonderkommando sống sót sau trại tập trung, trong số hàng ngàn người.
Để che dấu triệt để tội ác diệt chủng của mình, Phát xít Đức thủ tiêu định kỳ mỗi ba tháng các Sonderkommando, đơn vị đặc biệt, những người chịu trách nhiệm hoả thiêu nạn nhân sau khi bị đưa vào lò hơi ngạt.