Tara Westover is an American author. Raised in Idaho by a father who opposed public education, she never attended school. She spent her days working in her family’s junkyard or stewing herbs for her mother, a self-taught herbalist and midwife. She was seventeen the first time she set foot in a classroom. After that, she pursued learning for a decade, graduating magna cum laude from Brigham Young University and subsequently winning a Gates Cambridge Scholarship. In 2014 she earned a PhD in history from Trinity College, Cambridge, and currently she is a senior research fellow at the Shorenstein Center at Harvard. Educated is her first book.

Tara Westover sinh năm 1986 tại vùng ven một thị trấn nhỏ, Clifton, Idaho, với dân số chưa đến 300. Cha cô là một người theo chủ nghĩa sinh tồn (survivalism), luôn cho rằng Ngày Tận Thế sẽ đến. Ông không tin vào bệnh viện, y tế, trường học hay chính phủ.

Do vậy, Tara chưa từng đến trường mãi đến năm cô 17 tuổi. Mặc dù vậy, cô đã tự học và thi đỗ vào Brigham Young University. Sau đó, cô đã tốt nghiệp và xin được học bổng và lấy bằng tại Trinity College, Cambridge năm 2009. Cô đến Harvard năm 2010 để làm nghiên cứu sinh, và lấy bằng tiến sĩ năm 2014 tại Đại học Cambridge.

Tự truyện kể về hành trình của cô, từ một đứa trẻ chưa từng đến trường, phải làm việc trong ở bãi phế liệu của cha mình mỗi ngày. Tuy vậy, cô vẫn muốn đến trường để trở thành một người lĩnh xướng ở dàn hợp ca nhà thờ.

Ở trường, lần đầu tiên cô khám phá ra một thế giới hoàn toàn khác, không như những gì cha mình kể. Và cô bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tiếng nói của riêng mình, cuộc hành trình dẫn cô đến bên kia Đại Tây Dương, và đường về nhà càng ngày trở nên xa hơn.

He gave me a stiff hug and said, “I love you, you know that?” “I do,” I said. “That has never been the issue.”Tara Westover
About

Hành trình tìm kiếm tiếng nói riêng mình của một cô gái ở vùng quê, một cuộc hành trình dẫn cô đến bên kia Đại Tây Dương, và đường về nhà càng ngày trở nên xa hơn.

Trích dẫn
“You can love someone and still choose to say goodbye to them,” she says now. “You can miss a person every day, and still be glad that they are no longer in your life.”Tara Westover
“It’s strange how you give the people you love so much power over you.”Tara Westover

“The decisions I made after that moment were not the ones she would have made. They were the choices of a changed person, a new self.
You could call this selfhood many things. Transformation. Metamorphosis. Falsity. Betrayal.
I call it an education”

Tara Westover
Read more
The Choice
Holocaust
Maid
Memoir
Night
Holocaust
The Glass Castle - A Memoir
Memoir