Zion Kabasawa is a psychiatrist and the author of the best-selling book Techniques for Reading Without Forgetting, which sold more than 150,000 copies.

Tác giả là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, nên các thủ thuật ít nhiều đều có cơ sở khoa học. Tuy nhiên sách viết quá dài dòng, lặp đi lặp lại các ý.

Sách dành hẳn Chương 1 – 50 trang để nêu các lợi ích của việc đọc sách (những người không đọc sách chắc gì cầm đến sách này). Có thể tóm gọn lại một câu:

Đọc sách là dùng kiến thức của những người đi trước để xây dựng bản thân.

Các ví dụ nêu ra minh hoạ lợi ích hơi quá: học sử dụng Facebook mất 90 giờ (1 giờ/ngày, ~3 tháng), học sử dụng Gmail (do tác giả viết) sẽ tiết kiệm 30 phút/ngày để xoá thư spam.

Các chương tiếp theo chia sẻ kỹ thuật ghi nhớ phổ biến trong hầu hết các giáo trình về đọc-nhớ: spaced repetition , ôn lại nhiều lần cách khoảng nhau, ghi lại bằng từ ngữ của mình, chia sẻ sách, review sách đã đọc, tất cả đều thực chất là tăng số lần lặp lại kiến thức của thủ thuật bên trên.

Phương pháp đọc sách trong thời gian di chuyển cũng chỉ có thể áp dụng với các quốc gia sử dụng giao thông công cộng nhiều. (Ở Nhật, trung bình một người mất 1 giờ một chiều đi/về.)

Sách cũng khuyên ngược lại với quyển trên: không nên chạy theo tốc độ, mà nên quan tâm đến đọc cái gì.

Đồng thời sách cũng đưa ra một số lời khuyên liên quan đến việc chọn sách, mua sách như thế nào, ebook hay sách giấy. Tuy nhiên, đa phần là sách tiếng Nhật nên không có tác dụng mấy.

Read more

How to Read a Book (Phương pháp Đọc sách Hiệu quả ) của Mortimer J. Adler, vẫn có giá trị hơn hẳn quyển này.

How We Learn nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về cách hoạt động của não liên quan đến việc đọc-học-nhớ.

Moonwalking with Einstein
Memoir
How We Learn
Productivity
How to Read a Book
Productivity
The Power of Habit
Productivity