Eric Arthur Blair (1903 – 1950), known by his pen name George Orwell, was an English novelist, essayist, journalist and critic. His work is characterised by lucid prose, biting social criticism, opposition to totalitarianism, and outspoken support of democratic socialism.

Orwell’s work remains influential in popular culture and in political culture, and the adjective “Orwellian”—describing totalitarian and authoritarian social practices—is part of the English language, like many of his neologisms, such as: Big Brother, Thought Police, Two Minutes Hate, Room 101, memory hole, Newspeak, doublethink, proles, unperson, and thoughtcrime.

Animal Farm

1945

  • SparkNotes
  • Soviet Union Corruption, Class Stratification, Abuse of Language, Naïve Working Class
  • 9
  • 2 hours (29,966 words)

Cuộc sống của các vật nuôi ở trang trại Manor vô cùng khổ sở. Chúng phải lao động vất vả, và ông chủ Jones của chúng chiếm hết tất cả: sữa, trứng, lúa mạch,… chỉ chia cho bọn chúng phần ít ỏi chỉ đủ sống qua ngày.

Một ngày kia, Old Major, con heo lớn tuổi và thông thái nhất ở nông trại, tập hợp tất cả lại. Nó kể cho tất cả nghe về giấc mơ của mình, nơi mọi vật nuôi đều bình đẳng, không bị con người bóc lột sức lao động, và kêu gọi mọi vật nuôi vùng dậy khi có cơ hội.

Sau khi Old Major qua đời không lâu, các vật nuôi đã có cơ hội vùng lên và đuổi ông chủ của mình khỏi trang trại. Chúng đổi tên trang trại thành Trang Trại Thú Nuôi. Ba con heo trẻ nhất, Snowball, Napoleon và Squealer hiện thực hoá giấc mơ của Old Major thành Bảy Điều Răn.

1. Bất cứ con gì đi hai chân là kẻ thù.
2. Bất cứ con gì đi bốn chân hoặc có cánh là bạn.
3. Không vật nuôi nào được mặc quần áo.
4. Không vật nuôi nào được ngủ trên giường.
5. Không vật nuôi nào được uống rượu.
6. Không vật nuôi nào được giết vật nuôi khác.
7. Tất cả các vật nuôi đều bình đẳng.

Bảy Điều Răn

Hay tóm gọn lại là:

Bốn chân tốt, hai chân xấu

Tất cả các con vật đều phải tham gia lao động và được chia khẩu phần bình đẳng với nhau. Tuy nhiên, những con heo không phải làm việc mà chỉ giám sát những vật nuôi khác vì bọn chúng vốn thông minh.

Và cuộc hành trình xây dựng một nông trại kiểu mẫu cho toàn nước Anh noi theo bắt đầu…

Bonus
Read more

Hoa giấy’s blog

The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Fiction
The Picture of Dorian Gray_Oscar Wilde
Classics
The Handmaid's Tale
Dystopia
1984 by George Orwell
Dystopia