How to Read a Book
Productivity

How to Read a Book

Tại sao chúng ta đọc sách?
‒ Để giải trí
‒ Tìm thông tin
‒ Tăng hiểu biết
Trong đó, đọc để tăng hiểu biết là khó nhất. Vì thường những cuốn sách “ngoài tầm”, khó đọc nhất, là những cuốn giúp tăng sự hiểu biết, giúp ta trưởng thành, thay đổi thế giới quan.
Đây là trọng tâm chính của quyển sách.
Sách cũng đưa ra bốn cấp độ đọc sách để bạn đọc có thể rèn luyện khả năng đọc/hiểu các loại sách khác nhau.

Đọc Tiếp »
Reading in the Brain
Learning

Reading in the Brain

Một trong những phát minh quan trọng nhất của Homo Sapiens là chữ viết. Nhờ vào đó, con người đã những bước tiến vượt trội, vượt qua tất cả các giới hạn của tự nhiên, từ tàu vũ trụ, máy tính, internet, đến biến đổi gien,…
Tuy nhiên, chữ viết là một phát minh tương đối mới trong lịch sử tiến hoá của loài người, chỉ khoảng 5,000 năm.
Vậy nhờ vào đâu mà con người có thể đọc/viết được, một khả năng độc nhất trong thế giới động vật?

Đọc Tiếp »