How Emotions Are Made
Neuroscience

How Emotions Are Made

Emotions feel automatic, like uncontrollable reactions to things we think and experience. Scientists have long supported this assumption by claiming that emotions are hardwired in the body or the brain. Today, however, the science of emotion is in the midst of a revolution on par with the discovery of relativity in physics and natural selection in biology—ans this paradigm shift has far-reaching implications for us all.

Đọc Tiếp »
Becoming Brilliant
Education

Becoming Brilliant

In just a few years, today’s children and teens will forge careers that look nothing like those that were available to their parents or grandparents. While the U.S. economy becomes ever more information-driven, our system of education seems stuck on the idea that “content is king,” neglecting other skills that 21st century citizens sorely need.
Becoming Brilliant offers solutions that parents can implement right now. Backed by the latest scientific evidence and illustrated with examples of what’s being done right in schools today, this book introduces the 6Cs—collaboration, communication, content, critical thinking, creative innovation, and confidence—along with ways parents can nurture their children’s development in each area.

Đọc Tiếp »
Self-Determination Theory
Psychology

Self-Determination Theory

Self-determination theory (SDT) provides a framework for understanding the factors that promote motivation and healthy psychological and behavioral functioning.
In this authoritative work, the codevelopers of the theory comprehensively examine SDT’s conceptual underpinnings (including its six mini-theories), empirical evidence base, and practical applications across the lifespan.

Đọc Tiếp »
Drive
Psychology

Drive

Most people believe that the best way to motivate is with rewards like money—the carrot-and-stick approach.
That’s a mistake, says Daniel H. Pink. In this provocative and persuasive new book, he asserts that the secret to high performance and satisfaction-at work, at school, and at home—is the deeply human need to direct our own lives, to learn and create new things, and to do better by ourselves and our world.

Đọc Tiếp »
The 10 Basic Principles of Good Parenting
Parenting

The 10 Basic Principles of Good Parenting

Phần lớn cha mẹ đều không gặp vấn đề gì khi nuôi nấng con cái dựa vào bản năng tự nhiên của mình. Tuy nhiên, liệu có khi nào bạn tự hỏi có cách nào dạy con tốt hơn không? Tâm lý học có tìm ra những nguyên tắc nuôi dạy tốt nhất hay không?

Mặc dù không có một công thức chung, vì mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau, mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, tất cả đều có ảnh hưởng đến quá trình nuôi dạy. Nhưng vẫn có những nguyên tắc cơ bản có thể áp dụng ở mọi lứa tuổi, giới tính, hoàn cảnh, xã hội, quốc gia,…

Đọc Tiếp »
Why We Do What We Do
Psychology

Why We Do What We Do

Nếu bạn thưởng cho con mình để chúng làm bài tập về nhà, chúng thường sẽ thực hiện ngay. Nhưng liệu đây có phải là cách động viên hiệu quả nhất không?
Edward L. Deci cho rằng cách suy nghĩ truyền thống của tâm lý học hành vi thực ra làm giảm hiệu suất.
Và cách tốt nhất để động viên con người — ở trường học, công sở, hay ở nhà — là nâng cao quyền tự chủ của họ.
Giải thích tại sao công việc này quan trọng, và cho phép họ tự do tối đa sẽ giúp tăng mức độ hứng thú và tận tuỵ trong công việc, sẽ mang lại hiệu suất cao hơn cây gậy và củ cà rốt.

Đọc Tiếp »