Man's Search for Meaning
Holocaust

Man’s Search for Meaning

Trong tự truyện của mình về những năm tháng trong trại tập trung của Đức Quốc Xã, Viktor Frankl cho rằng cuộc sống không thể tránh khỏi đau khổ, nhưng ta có thể chọn cách đối phó nỗi đau, tìm thấy ý nghĩa trong đó, và sống với mục đích mới.

Đọc Tiếp »