Grit
Mindset

Grit

Chúng ta thường nghĩ rằng tài năng, chứ không phải là sự bền bỉ, mới là yếu tố đưa con người đến đỉnh vinh quang.
Nhưng theo Angela, đây là suy nghĩ sai lầm, rằng tài năng đã được đánh giá quá cao. Điều bạn thực sự cần là quyết tâm và sự bền bỉ.

Đọc Tiếp »
Mindset
Mindset

Mindset

Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, Tiến Sĩ Carol S. Dweck đã đưa ra một lý thuyết rất đơn giản, nhưng mang tính đột phá: năng lực của cách tư duy.
Theo đó, những người có tư duy cố định (fixed mindset) – tin rằng khả năng của mỗi người là không thể thay đổi – sẽ không thể phát huy khả năng như những người có tư duy phát triển (growth mindset) – tin rằng ai cũng có khả năng có thể phát triển.

Đọc Tiếp »