The Art of Language Invention
Fiction

The Art of Language Invention

Có bao giờ bạn tự hỏi các ngôn ngữ Dothraki, High Valyrian trong phim Game of Thrones được tạo ra như thế nào không?
Trong quyển sách này, Peterson sẽ hướng dẫn cách tạo ra các ngôn ngữ này (conlang, constructed language) từng bước một: từ âm thanh, từ vựng đến chữ viết.

Đọc Tiếp »