The Origin of Species
Biology

The Origin of Species

Nguồn Gốc Các Loài là một trong các tác phẩm khoa học nổi tiếng nhất. Trong đó, Charles Darwin đã đưa ra giả thuyết về Chọn lọc Tự nhiên.
Do chưa có kiến thức về gien di truyền, nên các nhà khoa học lúc bấy giờ rất chật vật trong việc giải thích những hiện tượng mà một học sinh phổ thông ngày nay cũng có thể trả lời. Có thể thấy kiến thức của con người tiến bộ nhanh đến mức nào.
Mặc dù vậy, chỉ với quan sát và suy luận, Charles Darwin đã đưa ra một giả thuyết đáng kinh ngạc về Chọn lọc Tự nhiên (hay Sinh tồn của Cá nhân Phù hợp nhất), tạo nền tảng cho khoa học tiến hoá hiện đại.

Đọc Tiếp »