The Design of Everyday Things
Design

The Design of Everyday Things

Mặc dù công nghệ có rất nhiều thay đổi trong vài thập kỷ vừa qua, thế nhưng bản chất của con người vẫn vậy.
Do đó các nguyên tắc thiết kế đề cập trong này, dựa trên tâm lý học, bản chất của nhận thức, cảm xúc, hành vi và tương tác của con người với thế giới xung quanh, sẽ không thay đổi.

Đọc Tiếp »
Don't Make Me Think
Design

Don’t Make Me Think – Đừng Bắt Tôi Suy Nghĩ

Đây là một quyển kinh điển về Web/Mobile Usability. Tác giả cung cấp những kiến thức rất cụ thể và đơn giản, có thể áp dụng nhanh chóng trong thiết kế web.
Trong phiên bản thứ ba này, tác giả cập nhật thêm một chương về Mobile Usability và cập nhật một số ví dụ minh hoạ.

Đọc Tiếp »
Seductive Interactive Design
Design

Seductive Interaction Design

Nếu như Don’t Make Me Think tập trung giải quyết các vấn đề về tính dễ sử dụng (usability), thì Stephen P. Anderson tập trung vào các nhu cầu cao hơn của người dùng, dựa vào các nguyên tắc tâm lý hành vi (behavior psychology) thường được áp dụng trong website thương mại điện tử hoặc trò chơi.

Đọc Tiếp »
The pocket Universal Principles of Design
Design

Universal Principles of Design

Dù là website, ứng dụng, trò chơi, hay marketing, chúng đều chia sẻ cùng một số nguyên tắc chung về thiết kế bên dưới. Đây là một quyển sách bỏ túi rất tiện để tham khảo cho tất cả designer.
Với 150 nguyên tắc chung về thiết kế, đây có thể xem là một cẩm nang về thiết kế. Sách được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu cùng với ví dụ minh hoạ rõ ràng để ứng dụng. Đây là một quyển sách bỏ túi không thể thiếu cho tất cả designer.

Đọc Tiếp »
100 Things Every Designer Needs to Know about People
Design

100 Things Every Designer Needs to Know about People

We design to elicit responses from people. We want them to buy something, read more, or take action of some kind.
Designing without understanding what makes people act the way they do is like exploring a new city without a map: results will be haphazard, confusing, and inefficient.
This book combines real science and research with practical examples to deliver a guide every designer needs.
With it you’ll be able to design more intuitive and engaging work for print, websites, applications, and products that matches the way people think, work, and play.

Đọc Tiếp »