Kinh nghiệm đọc sách tiếng Anh

Tại sao nên đọc sách tiếng Anh?
• Đọc sách nguyên bản là hay nhất. Vì mỗi ngôn ngữ có các diễn đạt khác nhau, khi chuyển thể đã mất đi ít nhiều.
• Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế phổ biến nhất, hầu như tất cả sách hay đều có bản dịch tiếng Anh.
• Riêng một số sách chuyên ngành, hầu như không ai dịch sang tiếng Việt.