Đọc nhiều, Nhớ chẳng bao nhiêu

Về bản chất, kiến thức là một mạng lưới liên kết các khái niệm/sự kiện lại với nhau. Bạn đọc càng nhiều về một chủ đề thì mạng lưới này sẽ càng trở nên dày đặc hơn.

③ Bước áp dụng
‒ Ghi chú khi đang đọc bằng cách đánh dấu, viết ghi chú, bookmark,… để khi đọc lại chỉ cần lướt qua các điểm chính trong sách. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đệm để thực hiện bước tiếp theo.
‒ Tóm tắt sau khi đọc để ghi nhớ bằng từ ngữ của mình, chứ không chỉ trích dẫn từ sách.
‒ Đọc nhiều tác giả khác nhau để có nhiều góc nhìn về một chủ đề. Việc này sẽ giúp mạng lưới liên kết trở nên dày đặc hơn và giúp ta dễ dàng nhớ lại thông tin đã đọc trước đó.