Four Parenting Styles
Neuroscience

How to Raise an Adult?

Cách đây vài năm, khi con gái đi học, mình bắt đầu đọc sách về tâm lý (psychology) để tìm hiểu về quá trình phát triển của trẻ.
Bài viết này là một bức tranh chưa đầy đủ, vì vẫn còn nhiều mảnh ghép mình vẫn đang tìm kiếm.

Đọc Tiếp »
Goodreads Reading Challenge 2020
Biography

2020 Reading Challenge

2020 is a rare chance to start something I always wanted: writing a reading journal.
— Organize my knowledge about variety subjects of interest: design, learning, parenting, psychology, history, language,…
— Expand my perspectives and update my mental models.
— Create an “external memory” for future reference by summarizing all books that I read.
— Read books from different authors giving me broad view about that subject.

Đọc Tiếp »