2021 Goodreads Reading Challenge
Biology

2021 Reading Challenge

𝟐𝟎𝟐𝟎 gave me a rare chance to start a reading journal. In the hindsight, I could do better by planning ahead and sticking to filtering rules.
𝕹arrow my subjects to a few: 𝘱𝘩𝘪𝘭𝘰𝘴𝘰𝘱𝘩𝘺, 𝘱𝘴𝘺𝘤𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺 (𝘯𝘦𝘶𝘳𝘰, 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺), 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘶𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘴 (𝘸𝘳𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘴, 𝘓𝘢𝘵𝘪𝘯, 𝘍𝘳𝘦𝘯𝘤𝘩), 𝘜𝘟 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘨𝘯
𝕻rioritize mental model books over informative or entertaining ones.
𝕮reate long-term reading list: Gʀᴇᴀᴛ Bᴏᴏᴋs ᴏғ ᴛʜᴇ Wᴇsᴛᴇʀɴ Wᴏʀʟᴅ, Cʟᴀssɪᴄ Lɪᴛᴇʀᴀᴛᴜʀᴇs, Sʜᴀᴋᴇsᴘᴇᴀʀᴇ

Đọc Tiếp »
Learning

Kinh nghiệm đọc sách tiếng Anh

Tại sao nên đọc sách tiếng Anh?
• Đọc sách nguyên bản là hay nhất. Vì mỗi ngôn ngữ có các diễn đạt khác nhau, khi chuyển thể đã mất đi ít nhiều.
• Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế phổ biến nhất, hầu như tất cả sách hay đều có bản dịch tiếng Anh.
• Riêng một số sách chuyên ngành, hầu như không ai dịch sang tiếng Việt.

Đọc Tiếp »
Learning Pyramid
Learning

Đọc nhiều, Nhớ chẳng bao nhiêu

Về bản chất, kiến thức là một mạng lưới liên kết các khái niệm/sự kiện lại với nhau. Bạn đọc càng nhiều về một chủ đề thì mạng lưới này sẽ càng trở nên dày đặc hơn.

③ Bước áp dụng
‒ Ghi chú khi đang đọc bằng cách đánh dấu, viết ghi chú, bookmark,… để khi đọc lại chỉ cần lướt qua các điểm chính trong sách. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đệm để thực hiện bước tiếp theo.
‒ Tóm tắt sau khi đọc để ghi nhớ bằng từ ngữ của mình, chứ không chỉ trích dẫn từ sách.
‒ Đọc nhiều tác giả khác nhau để có nhiều góc nhìn về một chủ đề. Việc này sẽ giúp mạng lưới liên kết trở nên dày đặc hơn và giúp ta dễ dàng nhớ lại thông tin đã đọc trước đó.

Đọc Tiếp »
George Peabody Library
Learning

Tại sao cần Đọc có Chọn lọc?

Trước khi internet trở nên phổ biến, việc tìm kiếm thông tin là quan trọng nhất. Nhưng trong thế giới ngày càng nhiều thông tin như hiện nay, việc sàng lọc thông tin quan trọng hơn bao giờ hết.
Làm thế nào để lọc thông tin tốt hơn?
‒ Đọc đánh giá trên các trang review sách như Goodreads. Không nên tin tưởng hoàn toàn vào các trang review cá nhân.
– Chia sẻ từ những người nổi tiếng: Bill Gates, Barrack Obama, Oprah Winfrey,… tuỳ vào gu đọc sách của bạn.
– Sách được đề nghị, dẫn nguồn trong các quyển sách hay.

Đọc Tiếp »
Goodreads Reading Challenge 2020
Biography

2020 Reading Challenge

2020 is a rare chance to start something I always wanted: writing a reading journal.
— Organize my knowledge about variety subjects of interest: design, learning, parenting, psychology, history, language,…
— Expand my perspectives and update my mental models.
— Create an “external memory” for future reference by summarizing all books that I read.
— Read books from different authors giving me broad view about that subject.

Đọc Tiếp »