Game Design

Monetization in F2P

Một trong những khó khăn mà game designer thường gặp khi thiết kế game F2P là monetization. Ở đây, mình sẽ trình bày các mô hình monetization, phân nhóm các nội dung thường được monetize, & phân biệt các hình thức monetization.
▶ NỘI DUNG
☑ Power-up (tăng sức mạnh/giảm độ khó)
☑ Speed-up (tăng tốc độ/giảm thời gian)
☑ Content (nội dung, bán lẻ)
☑ Convenient (tiện lợi)
☑ Cosmetic (trang trí)
▶ HÌNH THỨC
☑ Microtransaction (bán lẻ)
☑ Loot Box (may rủi)
☑ Battle Pass (phí tháng)

Đọc Tiếp »