Đang cập nhật

Bên dưới là một số quyển sách hay nhất về UX (User Experience) (và UI) mình đã đọc qua. Các sách này là nguyên tắc tâm lý nền tảng của thiết kế nói chung, không phải sách dạy thủ thuật hoặc mẹo.

Mình sẽ tóm tắt dần khi có thời gian, vì các sách này thường rất dài và nhiều chi tiết.

Đang cập nhật