100 phim hay nhất GDC Vault

Để trở thành một game designer chuyên nghiệp, ngoài kiến thức căn bản về game design bạn cần liên tục cập nhật kiến thức của mình.
Một trong những nguồn kiến thức về thiết kế game được cập nhật thường xuyên nhất là GDC Vault.
‒ Tài liệu Thiết kế Chỉ-Một-Trang
‒ Phỏng vấn Game Designers
‒ Mô hình Người chơi theo Động lực
‒ Phần thưởng trong game
‒ Mười Nguyên lý Thiết kế Màn chơi
Và hàng chục bài khác từ nhiều game designer nổi tiếng khắp thế giới.