10 tựa sách Game Designer nên đọc

Theo mình, để trở thành game designer, sách là nơi bắt đầu tốt nhất vì lượng kiến thức cô đọng và được trình bày rõ ràng. Đây là 10 tựa sách về game design mà mình nghĩ tất cả game designer đều nên đọc khi mới bắt đầu.
① Căn bản: The Art of Game Design, hoặc Fundamentals of Game Design
② Nâng cao: Game Mechanics: Advanced Game Design, Challenges for Game Designers
③ Tâm lý học: 100 Things Every Designer Needs to Know about People & 100 More, 150 Universal Principles of Design
④ Đề nghị: Flow, Theory of Fun for Game Design, Don’t Make Me Think, Agile Game Development with Scrum