2 phút

Như mình đã trình bày trong bài Game design là gì? Thiết kế game là gì? , sách là nơi bắt đầu tốt nhất vì lượng kiến thức cô đọng và được trình bày rõ ràng. Dưới đây là 10 tựa sách về game design mà mình nghĩ tất cả game designer đều nên bắt đầu (thứ tự được sắp xếp theo mức độ phù hợp/quan trọng).

Căn bản về game design

Có thể đọc một trong hai quyển sau, nhưng mình đề nghị quyển The Art of Game Design, vì cấu trúc dễ hiểu hơn và cập nhật hơn (phiên bản thứ 3, tháng 11, 2019).

Sách đã có bản tiếng Việt: Nghệ thuật Thiết kế Game, tháng 2, 2023.

Nâng cao kỹ năng design

Chỉ nên đọc hai quyển này sau khi hoàn thành một trong hai quyển bên trên để có các kiến thức căn bản.

Tâm lý học căn bản

Các quyển này tổng hợp các nguyên lý trong thiết kế nói chung, hầu hết các nguyên lý này đều dựa vào các yếu tố tâm lý, nên không bao giờ lỗi thời.

The Gamer’s Brain   các nguyên tắc tâm lý có tác động trực tiếp đến trải nghiệm của người chơi. Sách được viết bởi Celia Hodent, Tiến sĩ Tâm lýGiám đốc UX của Epic Games, Fortnite.

100 Things Every Designer Needs to Know about People trình bày bao quát và diễn giải rõ ràng hơn quyển bên dưới.

Universal Principles of Design chỉ tóm tắt các nguyên tắc và đưa các ví dụ minh hoạ mà không diễn giải nhiều, thích hợp với các designer đã có kinh nghiệm, dùng để tham khảo nhanh. Quyển này mình đã tóm tắt và nhóm lại để tiện tham khảo hơn.

Đề nghị thêm

Nên đọc thêm các quyển bên dưới để hiểu rõ hơn về các khái niệm trong thiết kế game: Flow, Fun, UIquy trình phát triển game.

Bạn cũng có thể tìm đọc thêm một số sách khác có ích cho công việc game design: UI, UX, usability, psychology…

Game design books
Một số sách trong lĩnh vực game design mình từng đọc qua